• Καλωσορίσατε!
    Η μεγάλη συνάντηση των Νοσηλευτών στη Θεσσαλονίκη!
  • 7 - 10 Μαΐου 2015
    Η κορυφαία διοργάνωση, για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη, την προβολή της γνώσης, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών
  • Γνώση, Αναψυχή & Πολιτισμός
    Το Συνέδριο - Θεσμός για τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Υποδείγματα Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster)

Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) στο 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 10 Μαΐου 2015, συνίσταται η χρήση των πρότυπων (templates) που θα βρείτε στους παρακάτω σύνδεσμους σε μορφή αρχείων Powerpoint (ppt).

Υπόδειγμα Αναρτημένης Ανακοίνωσης Εργασίας Ανασκόπησης Υπόδειγμα Αναρτημένης Ανακοίνωσης Ερευνητικής Εργασίας