• Καλωσορίσατε!
    Η μεγάλη συνάντηση των Νοσηλευτών στη Θεσσαλονίκη!
  • 7 - 10 Μαΐου 2015
    Η κορυφαία διοργάνωση, για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη, την προβολή της γνώσης, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών
  • Γνώση, Αναψυχή & Πολιτισμός
    Το Συνέδριο - Θεσμός για τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κλινικό Φροντιστήριο “Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS”

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο ειδικό φροντιστήριο «Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS» θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας που θα βρείτε παρακάτω σε αυτή τη σελίδα, την αίτηση συμμετοχής τους, μέχρι την Τετάρτη 6/5/2015, 12:00πμ. Αιτήσεις που θα γίνουν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε θα είναι δυνατόν να γίνουν εγγραφές στο χώρο του συνεδρίου.

Είναι απολύτως απαραίτητο οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους προσωπικό φορητό υπολογιστή με φορτιστή και ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό IBM® SPSS® Statistics (επιθυμητή έκδοση 20 και νεώτερη).

Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν, θα σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, καθώς και συνημμένο ψηφιακό υλικό που θα περιλαμβάνει το σύνδεσμο για τη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού IBM® SPSS® Statistics και αρχεία στατιστικών βάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού θέσεων.

Δήλωση Συμμετοχής στο Κλινικό Φροντιστήριο "Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS"

Παρακαλούμε συμπληρώστε τουλάχιστον όλα τα πεδία με αστερίσκο *


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο ειδικό φροντιστήριο «Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS» θα έχω απαραίτητα μαζί μου προσωπικό φορητό υπολογιστή με φορτιστή και ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό IBM® SPSS® Statistics (επιθυμητή έκδοση 20 και νεώτερη).


Παρακάτω φαίνεται το συνοπτικό πρόγραμμα του φροντιστηρίου.

1η ενότητα (1ώρα και 15 λεπτά) : Δεδομένα-Είδη μεταβλητών-Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS-Περιγραφική στατιστική- Εφαρμογές σε πραγματικές βάσεις δεδομένων

2η  ενότητα (1ώρα και 15 λεπτά): Σύγκριση μεταξύ ανεξάρτητων και μεταξύ εξαρτημένων δειγμάτων-Εφαρμογές σε πραγματικές βάσεις δεδομένων

Διάλειμμα

3η  ενότητα (1ώρα και 15 λεπτά): Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών-Σχέση μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών- Εφαρμογές σε πραγματικές βάσεις δεδομένων

4η  ενότητα (1ώρα και 15 λεπτά): Μονοπαραγοντική λογαριθμιστική ανάλυση-Ανάλυση επιβίωσης

Σύνολο: 5 ώρες