Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραφής στο 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΕΝΕ

Σημαντική Ενημέρωση 4/5/2015: Οι εγγραφές στο Συνέδριο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, e-mail ή φαξ ολοκληρώθηκαν. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο μπορούν να εγγραφούν πλέον απευθείας στη Γραμματεία του Συνεδρίου που θα λειτουργεί τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής του Συνεδρίου στους χώρους διεξαγωγής αυτού.

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής. Εναλλακτικά μπορείτε να μεταφορτώσετε εδώ το δελτίο εγγραφής, να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε με φαξ στον αρ. 210 5740084 ή σκαναρισμένο στο e-mail registration@enne2015.gr.

Μεταφόρτωση Δελτίου Εγγραφής σε Αρχείο για υποβολή με φαξ ή e-mail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός Λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR6001718220006822124516350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αρ. Λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR8601401510151002002011963

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 1. Η εντολή/ κατάθεση στην Τράπεζα πρέπει να φέρει τα εξής στοιχεία:
  – Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος
  – Όνομα Συνεδρίου
  – Υπηρεσία που αφορά η κατάθεση (εγγραφή, διαμονή, μεταφορά κ.ο.κ)
  Π.χ. : ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΝΕ2015
 2. Εφ’ όσον ο εντολέας είναι διαφορετικός από το συμμετέχοντα παρακαλούμε στην αιτιολογία της εντολής να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και την ένδειξη της υπηρεσίας
  (Π.χ. : ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΝΕ2015)
 3. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατέθεσαν Τραπεζικό Έμβασμα να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (στο τηλ. 210 5244760) σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση πληρωμής εντός 5 ημερών.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλ. 210 5244760 και στο e-mail registration@enne2015.gr για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εγγραφή σας.