• Καλωσορίσατε!
  Η μεγάλη συνάντηση των Νοσηλευτών στη Θεσσαλονίκη!
 • 7 - 10 Μαΐου 2015
  Η κορυφαία διοργάνωση, για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη, την προβολή της γνώσης, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών
 • Γνώση, Αναψυχή & Πολιτισμός
  Το Συνέδριο - Θεσμός για τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κλινικά Φροντιστήρια 8ου Πανελλήνιου και 7ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της ΕΝΕ

Στο πλαίσιο των εργασιών του 8ου Πανελλήνιου και 7ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της ΕΝΕ, θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα Κλινικά Φροντιστήρια ανά ημέρα και ώρα:

 1. 1
  Διαπροσωπική επικοινωνία και αποτελεσματικές σχέσεις. Παρασκευή 08/05/2015, Νέα Ημερομηνία: Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα TV Room, 17:00-20:00

  Εισηγητής: Σπύρος Στεφάνου
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Να αναπτυχθεί η δεξιότητα απόκτησης του επιθυμητού αποτελέσματος και του αντίκτυπου κατά την επικοινωνία με άλλους. Να γίνει κατανοητή η σημασία της
  διαπροσωπικής επικοινωνίας και πως αυτή επηρεάζει τη σχέση με τους συνανθρώπους μας. Να μειωθεί ο αντίκτυπος του: «μα…δεν με καταλαβαίνει». Να γίνει κατανοητό στους συμμετέχοντες το δικό τους μοντέλο συμπεριφοράς και πως επηρεάζει την επικοινωνία με τους άλλους. Οι συμμετέχοντες επίσης, θα εκπαιδευτούν ώστε να προσαρμόζουν τη δική τους συμπεριφορά, καθώς και την ανάπτυξη των κύριων και βασικών δεξιοτήτων της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20-30 άτομα

 2. 2
  Βιωματικό Εργαστήρι Διαχείρισης Στρες. Παρασκευή 08/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 15:00-17:00

  Συντονισμός: Μαρία Προδρόμου, Ευμορφία Κούκια
  Εισηγητές: Ευμορφία Κούκια, Μαρία Προδρόμου
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο φροντιστήριο αυτό θα συμμετέχουν άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα υγείας και τα οποία καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν συναισθήματα και στρεσογόνες καταστάσεις τόσο δικά τους όσο και του περιβάλλοντος τους, τα οποία επισυμβαίνουν καθημερινά σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει την ασθένεια. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες παρέχοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, καθώς και τρόπους διαχείρισης του στρες, που βιώνουν καθημερινά στο περιβάλλον εργασίας τους. Επιμέρους Στόχοι: Οι νοσηλευτές να αναγνωρίσουν καταστάσεις και εμπειρίες που οδηγούν σε έντονο εργασιακό στρες. Να γνωρίσουν μεθόδους αντιμετώπισης και διαχείρισης του στρές. Να γνωρίσουν τους τρόπους που εκφράζουν οι ίδιοι το στρες και μέσα από την νέα γνώση να γίνει μια προσπάθεια αλλαγής του τρόπου διαχείρισης του. Να εφαρμόσουν και να εξασκηθούν σε τεχνικές διαχείρισης πάντοτε την βελτίωση της νοσηλευτικής πρακτικής.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 22 άτομα

 3. 3
  Η ανακοίνωση της διάγνωσης: Αποκάλυψη μιας μεταβαλλόμενης συνύπαρξης. Παρασκευή 08/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 17:30-19:30

  Συντονισμός: Πολυξένη Μαγγούλια
  Εισηγητές: Ευμορφία Κούκια
  Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε ότι αφορά την ανακοίνωση της διάγνωσης, αλλά και γενικότερα των δυσάρεστων νέων στους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Οι συμμετέχοντες μέσα από την θεωρητική εκπαίδευση και την τεχνική παιξίματος ρόλου θα εξοικειωθούν με την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων ανακοίνωσης της διάγνωσης, καθώς και με τις δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση μιας θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή.

  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και σε φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 4. 4
  Η τέχνη και η τεχνική της παρουσίασης. Παρασκευή 08/05/2015, Αίθουσα TV Room, 10:00-12:00

  Συντονισμός: Σοφία Ζυγά, Μαρία Λαβδανίτη
  Εισηγητές: Ευάγγελος Φραδέλος, Ελένη Χριστοδούλου
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός- Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η προφορική παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας (συνέδριο, σεμινάριο, διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή κ.ά.) απαιτεί υπευθυνότητα, προσοχή και καλή προετοιμασία. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συνήθως αυτός που την παρουσιάζει υπόκειται σε κρίση και βαθμολόγηση από ειδική επιτροπή, πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται, με τη γενικότερη έννοια, η επιστημονική συγκρότηση του ομιλητή και, το σημαντικότερο, συνιστά μία διαδικασία μετάδοσης γνώσης. Η κατανόηση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της διαδικασίας από τον ομιλητή είναι θεμελιώδης προϋπόθεση της επιτυχίας της παρουσίασης, καθώς εξασφαλίζει ότι θα μετέχει και θα παρακολουθεί ουσιαστικά το ακροατήριο. Η παροχή μια όμορφα παρουσιασμένης γνώσης και μιας εμπεριστατωμένης, σύντομης και περιεκτικής εισήγησης αποτελεί ένδειξη σεβασμού στο χρόνο και την καλή διάθεση που καταθέτει κάθε παρευρισκόμενος.

  Πληθυσμός – στόχος: επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα

 5. 5
  Η σημαντικότητα του σωστά διατυπωμένου βιογραφικού σημειώματος και της Συνέντευξης στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Παρασκευή 08/05/2015, Αίθουσα TV Room, 15:00-17:00 Νέα ώρα: 17:00-19:00

  Συντονισμός: Γεωργία Φασόη
  Εισηγητές: Μάρθα Κελέση, Ευγενία Βλάχου, Βασιλική Μάργαρη, Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Μπόμπου-Μάγουλα
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο τέλος του ειδικού φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν ποιο βιογραφικό σημείωμα ανταποκρίνεται καλύτερα στην έμφαση των ατομικών προσόντων για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Επίσης να κατανοούν τεχνικές επικοινωνίας στην συνέντευξη για την κατάληψη μιας θέσης.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές για ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων, όσο και σε άνεργους νοσηλευτές που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ως προς τη σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους κατά τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης στο πλαίσιο εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 6. 6
  Βασικές αρχές και ερμηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην κλινική πράξη. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Καλλιπάτειρα, 09:00-12:00

  Συντονισμός: Φαίδρα Ιωαννίδου
  Εισηγητής: Ευαγγελία Χαρέλα, Δημήτριος Κρυκίδης
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας για την τεχνική του ΗΚΓ, καθώς και την αναγνώριση σε αυτό διαταραχών που έχουν σχέση με το ρυθμό, τη συχνότητα και βλάβες στο μυοκάρδιο. Οι επαγγελματίες υγείας στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την τεχνική του ΗΚΓ και να την εφαρμόσουν. Επίσης να αναγνωρίζουν αρρυθμίες ταχυκαρδίες και βλάβες του μυοκαρδίου που είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους κλινικούς νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 7. 7
  Συνεργατική μάθηση και διαδικτυακή νοσηλευτική εκπαίδευση. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Καλλιπάτειρα, 12:30-14:30

  Συντονισμός: Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου
  Εισηγητές: Μάρθα Κελέση, Ευγενία Βλάχου, Γεωργία Φασόη
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εξοικείωση των συμμετεχόντων στην συνεργατική μάθηση μέσω της διαδικτυακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια ειδικού διαδικτυακού παιχνιδιού, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω quizzes, survey και discussion topics. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται άμεση ανατροφοδότηση για τον εκπαιδευτή και συνεχής γνώση της κατανόησης ή μη, των εκπαιδευομένων όσον αφορά το θέμα συζήτησης.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, καθώς και σε νοσηλευτικά
  στελέχη που έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των κλινικών νοσηλευτών.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

  Είναι απολύτως απαραίτητο για αυτό το κλινικό φροντιστήριο οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους προσωπικό φορητό υπολογιστή ή tablet με φορτιστή και με δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi).

 8. 8
  Αξιολόγηση κλινικών κατευθυντηρίων οδηγιών. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Καλλιπάτειρα, 15:00-17:00

  Συντονισμός: Ευγενία Βλάχου
  Εισηγητές: Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη, Βασιλική Μάργαρη, Άννα Καυγά, Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Μπόμπου-Μάγουλα
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η αξιολόγηση κατευθυντηρίων κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων, με τη βοήθεια του εργαλείου αξιολόγησης (AGREE). Οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί στο τέλος του ειδικού φροντιστηρίου, να αναγνωρίζουν ελλείψεις ή λανθασμένες ενέργειες στη παροχή φροντίδας με τη χρήση κατευθυντηρίων οδηγιών ή πρωτοκόλλων ανάλογα με το χώρο εργασίας τους.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους κλινικούς νοσηλευτές που εργάζονται όχι μόνο στους κλινικούς χώρους αλλά και στην κοινότητα.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 9. 9
  Εφαρμόζοντας την Κατ’ Οίκον Επίσκεψη. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 09:00-12:00

  Συντονισμός: Θεόδωρος Πεσιρίδης
  Εισηγητές: Αγγελική Χρήστου, Ελεάνα Θεοδωρίδου
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία στην κατ’ οίκον επίσκεψη. Τα οφέλη από την εφαρμογή της διαδικασίας είναι πολλαπλά, έχουν τεκμηριωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν στη βελτίωση των νοσηλευτικών πρακτικών στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της φροντίδας του ασθενή και της οικογένειας/φροντιστών στο σπίτι. Μετά το πέρας του κλινικού φροντιστηρίου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Περιγράφει και αναλύει τα βήματα της κατ’ οίκον επίσκεψης
  • Χρησιμοποιεί και να συμπληρώνει το νοσηλευτικό ιστορικό στην κατ’ οίκον φροντίδα
  • Καταγράφει και να τεκμηριώνει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και την αποτίμησή τους
  • Σχεδιάζει και να εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας για τον ασθενή και τους φροντιστές
  • Εξοικειωθεί με τη χρήση κλιμάκων αξιολόγησης στην κατ’ οίκον φροντίδα

  Πληθυσμός- στόχος: Νοσηλευτές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα

 10. 10
  Φροντίδα στομίας. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 12:30-14:30

  Συντονισμός: Μαρία Παπαθεοδώρου
  Εισηγητές: Στυλιανή Σίμογλου, Ελισάβετ Χυδερίδου
  Διάρκεια: 2 ώρες

  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η φροντίδα μιας στομίας δεν είναι μια απλή και ασφαλής διαδικασία. Επίσης η εκμάθηση της διαδικασίας αυτής θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους νοσηλευτές στην εκπαίδευση των ασθενών τους, βοηθώντας τους στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές. Είναι η εκπαίδευση στη σωστή φροντίδα στομίας (κολοστομίας ή ουρητηροστομίας), η επιλογή του κατάλληλου σάκου ανάλογα με την περίπτωση, ο έγκαιρος εντοπισμός των επιπλοκών καθώς και η αντιμετώπισή τους. Το κλινικό φροντιστήριο θα περιλαμβάνει:

  • Ανατομία τόσο του ουροποιητικού, όσο και του γαστρεντερικού
  • Επιπλοκές και αντιμετώπισή τους
  • Επίδειξη όλων των σάκων στομίας που είναι διαθέσιμοι στην αγορά και εξοικείωση των συμμετεχόντων με αυτούς
  • Υλικά που χρειάζονται για τη φροντίδα μιας στομίας
  • Επίδειξη και εφαρμογή της σωστής τεχνικής από τους συμμετέχοντες σε προπλάσματα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 11. 11
  Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 15:00-20:00

  Συντονισμός: Αθανάσιος Μαστροκώστας
  Εισηγητές: Αθανάσιος Μαστροκώστας, Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς, Μαρία Γκριζιώτη
  Διάρκεια: 5 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι νοσηλευτές να έρθουν σε επαφή με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και τις εφαρμογές του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία της καταχώρισης δεδομένων, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, την κατανόηση της σχέσης μεταξύ ποσοτικών και μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και την επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να «πειραματιστούν» και να αναλύσουν αληθινά ερευνητικά δεδομένα, όπως και θα κληθούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι νοσηλευτές θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μίας στατιστικής ανάλυσης.
  Πληθυσμός- στόχος: Νοσηλευτές, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, με ενδιαφέρον για την έρευνα.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

  Μόνο για τη συμμετοχή στο ειδικό φροντιστήριο «Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS» οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης φόρμας που θα βρείτε εδώ, την αίτηση συμμετοχής τους, μέχρι την Τετάρτη 6/5/2015, 12:00πμ. Αιτήσεις που θα γίνουν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε θα είναι δυνατόν να γίνουν εγγραφές στο χώρο του συνεδρίου. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού θέσεων.

 12. 12
  Νοσηλευτική και Ιατρική: Πτυχές μιας μεταβαλλόμενης συνύπαρξης. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα TV Room, 09:30-11:30

  Συντονισμός: Μιχάλης Ηγουμενίδης
  Εισηγητές: Αριστέα Βίτσα, Περικλής Ρόμπολας, Κυριακή Σαμαρτζή
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Προσδοκάται ότι οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη νομική υπόσταση της επαγγελματικής σχέσης μεταξύ νοσηλευτών και ιατρών. Θα τεθούν υπ’ όψιν τους
  και θα αναλυθούν σχετικές περιπτώσεις της νομολογίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα θα γίνει αναφορά και σε συγκεκριμένα περιστατικά βασισμένα σε εμπειρίες νοσηλευτών, τα
  οποία αναδεικνύουν προβληματικές πτυχές των επαγγελματικών σχέσεων. Ο απώτερος στόχος του φροντιστηρίου είναι να πραγματοποιηθεί μία συστηματική εμβάθυνση στη συνύπαρξη των
  δύο επαγγελμάτων με αμοιβαία διάθεση για κατανόηση, μέσα από συντονισμένο διάλογο.
  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 13. 13
  Να αγαπάς και να χάνεις: η απώλεια και το πένθος στη ζωή μας. Σάββατο 09/05/2015, Αίθουσα TV Room, 14:00-17:00

  Συντονισμός: Αικατερίνη Λίτσα
  Εισηγητές: Δέσποινα Σαλασίδου
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να δώσουν χώρο στην έκφραση και το βίωμα της απώλειας γιατί οδηγεί σε υπέρβαση του εαυτού καθώς και στη μεταμόρφωση του. Επίσης, να αναγνωρίσουν την διεργασία του πένθους ως δημιουργική προσαρμογή και αφομοίωση της απώλειας η οποία βοηθά το άτομο να νοηματοδοτήσει εκ νέου τη ζωή του.
  Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα:

  • Γνωρίσουν και κατανοήσουν την απώλεια και το πένθος,
  • Ανακαλύψουν και άλλες οπτικές πλευρές τους,
  • Εντοπίσουν τα είδη της απώλειας και τα στάδια του πένθους,
  • Αξιολογήσουν το ρόλο και την αναγκαιότητα των τελετουργιών και εθίμων στη διεργασία και αντιμετώπιση της απώλειας και του πένθους,
  • Διευκρινίσουν τις παραμέτρους που καθορίζουν το πώς διαχειρίζεται κάποιος την απώλεια και το πένθος,
  • Μάθουν τι συμβαίνει και τι επιπτώσεις έχει όταν δεν επιτρέπεται η έκφραση και το βίωμα της απώλειας και του πένθους,
  • Διερευνήσουν τους τρόπους που βοηθούν στη διαχείριση τους
  • Βοηθηθούν ώστε να ανταπεξέρχονται -ως επαγγελματίες- στο χώρο της δουλειάς τους

  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 14. 14
  Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) στις υπηρεσίες υγείας. Επιπτώσεις – τρόποι αντιμετώπισης. Κυριακή 10/05/2015, Αίθουσα Ίλιδα, 09:00-12:00

  Συντονισμός: Γεωργία Ματράκη
  Εισηγητής: Χρυσούλα Φαμέλου
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ο προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν στρες στο χώρο εργασίας, η περιγραφή των τρόπων διαχείρισής τους σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο,
  με τελικό σκοπό την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης.
  Αναμενόμενα αποτελέσματα: οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του κλινικού φροντιστηρίου θα είναι σε θέση :

  • Να αξιολογούν τους παράγοντες που προκαλούν στρες στην εργασία.
  • Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης.
  • Να διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο το εργασιακό στρες και την επαγγελματική εξουθένωση
  • Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης

  Πληθυσμός- στόχος: Απευθύνεται σε όλους τους κλινικούς νοσηλευτές
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

 • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε γραφείο με ειδική σήμανση, που θα λειτουργεί τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια γίνεται απαραίτητα αυτοπροσώπως.
 • Μετά το πέρας των Φροντιστηρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στα Κλινικά Φροντιστήρια με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 4272/14).
 • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρακαλούμε φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.
 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Μόνο για τη συμμετοχή στο ειδικό φροντιστήριο «Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με το πρόγραμμα SPSS» οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης φόρμας που θα βρείτε εδώ, την αίτηση συμμετοχής τους, μέχρι την Τετάρτη 6/5/2015, 12:00πμ. Αιτήσεις που θα γίνουν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε θα είναι δυνατόν να γίνουν εγγραφές στο χώρο του συνεδρίου. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού θέσεων.