Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΗBROADWAY MYRA
BODENMANN PATRICK
KOUTROUBAS THEODOROS
MORIN DIANE
MIRCEA TIMOFTE
ROCCO GENNARO
SASSO LOREDANA
SILVESTRO ANNALISA
SIMUNEC DRAGICA
THOMAS KEARNS
ZYDZIUNAITE VILMA
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ